FBC Kids Christmas Program

O Christmas Tree
O Come O Come Emmanuel
O Holy Night
Angels We Have Heard on High
The First Noel
Joy To The World